Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ , ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου