Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----
 
                         

  
    


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ -----
Ταχ. Δ/νση:
Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. – Πόλη:
69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες:
Χαρά Γκιούρογλου
Τηλέφωνο:
25310 83533
Φαξ:
25310 83555
Ιστοσελίδα:
E-mail:

 
 


Κομοτηνή: 01-07-2014
Αριθμ. Πρωτ.:  Φ.22.1/6340
Προς:
 Όπως πίνακας αποδεκτών
Κοιν.:
1.     Γραφείο Υπουργού ΥΠΑΙΘ
2.     Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ,                  κ. Αλ. Δερμεντζόπουλου
3.     Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ,                  κ. Κ. Κουκοδήμου
4.     Αντιπρόεδρο ΙΕΠ, κ. Ι. Κουμέντο
5.     Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διάθεση ιστορικού υλικού στο πλαίσιο του έργου Τοπική Ιστορία»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού Τοπικής Ιστορίας για χρήση από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε συνεργασία με τρία τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).
Η Επιστημονική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την Φ.22.1/834/24-1-2014 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜ-Θ, αποτελούμενη από μέλη των ανωτέρω τμημάτων, σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, έχει αναλάβει την οργανωτική – επιστημονική εποπτεία της δράσης και την ανάπτυξη σχεδίων εκπαιδευτικής αξιοποίησης υλικού τοπικής ιστορίας.
Για το λόγο αυτό απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας σε κάθε επιστημονικό φορέα και οργανισμό, σε ανεξάρτητους ερευνητές, συγγραφείς, ιστορικούς επιστήμονες και μελετητές της τοπικής ιστορίας, που διαθέτουν σχετικό υλικό για την Ανατ. Μακεδονία και Θράκη και επιθυμούν να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά, να το διαθέσουν στην Υπηρεσία μας μαζί με σχετική άδεια που θα επιτρέπει την αξιοποίησή του.
Το υλικό προβλέπεται να έχει τη μορφή:
·         Πρωτογενών πηγών όπως μελέτες και τεκμήρια ιστορίας (φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα κ.α.)
·         Μελετών-δοκιμίων από διάφορα επιστημονικά πεδία (Ιστορία, Λαογραφία, Αρχαιολογία, Ανθρωπογεωγραφία, Δημογραφία κ.λπ.) που βασίζονται σε πρωτογενείς πηγές.
Το ιστορικό υλικό αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένους θεματικούς άξονες οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι μαζί με τη σχετική φόρμα για την άδεια αξιοποίησής του στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, στο σύνδεσμο: http://pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-14-34-05/2018-top . Επίσης, στον σύνδεσμο αυτό είναι αναρτημένες οι προδιαγραφές σύνταξης των δοκιμίων.
Το ιστορικό υλικό που θα κατατεθεί, θα κριθεί από Επιστημονική Επιτροπή ακαδημαϊκών των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφή προς την εργασία ειδίκευση, η οποία συστάθηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.22.1/5867/16-06-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜ-Θ.  Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία παιδαγωγικού υλικού.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν:
A.      Το υλικό τους, και
B.      συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη φόρμα εξουσιοδότησης για τη χρήση και αξιοποίηση του υλικού,
είτε ηλεκτρονικά (εάν πρόκειται για κείμενο ή σκαναρισμένο υλικό) στην ηλ. διεύθυνση topiki.istoria.amth@gmail.com ή μέσω ταχυδρομείου σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μας (Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου, τκ. 69100, Κομοτηνή) το αργότερο ως τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 (υπόψη της Επιστημονικής Επιτροπής για την κρίση των εργασιών).
Σας ευχαριστούμε θερμά και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


                                                                        

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
       ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2.    Σχολικοί Σύμβουλοι ΑΜ-Θ

3.    Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜ–Θ

4.    Σχολικές Μονάδες ΑΜ-Θ (δια των αρμοδίων ΔΠΕ/ΔΔΕ)

5.    Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης

6.    Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων 
8.    Μουσεία, Πολιτιστικοί και Λαογραφικοί Σύλλογοι χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου