Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ το Σάββατο 7-11-2015


Προς
1.Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Ν.Εβρου
Πρόεδρο κ.Γιαλαμάς Αθανάσιος τηλ.6945300444
Email: epofe@yahoo.gr
2.Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Ν.Θεσσαλονίκης
Πρόεδρο κ..Καράμπαλλη Γεώργιο ηλ.6973667073
Email: epo?h@gmail.com
3.Ενωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας
Πρόεδρο κ.Στεργιόπουλος Μανώλης τηλ.6976974527
Email : enpolisk@gmail.com
4. Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Ν.Εύβοιας
Πρόεδρο κ.Χασάνδρας Νίκος τηλ.6942560299
5.Ενωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου
Πρόεδρο κ.Εγγλέζος Παναγιώτης τηλ.6945053990
Email : panagiothsegglezos@hotmail.gr
Συναγωνιστές του Πολιτισμού
Επειδή πάρα πολλά θέματα και προβλήματα δεν είναι δυνατό να βρουν λύση μέσα στα
πλαίσια λειτουργίας μιας Ενωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, είναι ανάγκη να
προχωρήσουμε στη συνεργασία των υπαρχόντων Ενώσεων αλλά και των νέων που θα
προσπαθήσουμε να δημιουργηθούν.
Τέτοια θέματα είναι τα φορολογικά, τ`ασφαλιστικά, οι χρηματοδοτήσεις και οι
επενδύσεις στον πολιτισμό ,τα ευρωπαϊκά προγράμματα ,το παρόν και το μέλλον του
πολιτιστικού κινήματος και τόσα άλλα.
Τελευταία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών οργάνων
των εφοριών, σαν να είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για το οικονομικό πρόβλημα της
Ελλάδος.
Οι έχοντες την κάθε εξουσία, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έως την Κρατική εξουσία ,
δεν έχουν κατανοήσει ότι η προσφορά των Πολιτιστικών Συλλόγων είναι τεράστια από
κάθε άποψη.
Επίσης δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Πολιτισμός ήταν και θα είναι το σημαντικότερο
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος .
Ας ξεκινήσουμε την συνεργασία με το τομέα των φορολογικών και ασφαλιστικών
θεμάτων.
Πολλοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι δεν γνωρίζουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Δεν
έχουν ΑΦΜ, δεν κάνουν φορολογική δήλωση με αποτέλεσμα να πληρώνουν και μεγάλα
πρόστιμα όταν χρειάζεται να ζητήσουν κάποιο χαρτί από την εφορία.
1.Πρέπει να απαιτήσουμε να δοθεί ένας αναγκαίος χρόνος (πχ ένα έτος) ώστε να
μπορούν να ενημερωθούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και να προβούν στις απαιτούμενες
ενέργειες και χωρίς πρόστιμα για τις αναδρομικές δηλώσεις.
2. Να μη φορολογείται καμία πηγή εσόδων εφόσον αυτά διατίθενται για την εκπλήρωση
των σκοπών των Π.Σ.
3.Απαλλαγή ΦΠΑ για κάθε έσοδο και έξοδο εφόσον διατίθενται για την εκπλήρωση των
σκοπών των Π.Σ.
4.Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ ακίνητης περιουσίας εφόσον τα έσοδα διατίθενται για την
εκπλήρωση των σκοπών των Π.Σ.
5.Στις περιπτώσεις εθελοντικής απασχόλησης να μη εφαρμόζεται η εργατική
νομοθεσία.
6.Οι μουσικοί και οι περιστασιακοί απασχολούμενοι να ασφαλίζονται με εργόσημο.
7.Απαλλαγή από την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την Περιφέρεια
Γενικά η φορολογία είναι πολύπλοκη, πολύνομη και το Υπουργείο Οικονομικών δεν
ξεκαθαρίζει με απλά λόγια τι ισχύει και τι όχι.
Γι` αυτό το λόγο πρέπει όλοι να διεκδικήσουμε ένα απλό και κατανοητό φορολογικό
σύστημα το οποίο να στηρίζει και να ενθαρρύνει την ανιδιοτελή προσφορά των Π.Σ.
Τα ελάχιστα φαινόμενα χρησιμοποίησης του δημοσίου χρήματος σε αλλότριους
σκοπούς δεν αποτελούν τον κανόνα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναντίο
των Π.Σ.
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουμε και τις εναλλακτικές προτάσεις στη περίπτωση
που δεν γίνουν αποδεκτές.
Για να έχουμε περισσότερο τεκμηριωμένες προτάσεις πρέπει
1. Να γνωρίζουμε τι ισχύει για τους Π.Σ. στην ευρωπαική ένωση
2. Να έχουμε μια στατιστική ανάλυση για τα εισοδήματα που δηλώνουν και τους
φόρους που πληρώνουν στη εφορία.
3. Να βρούμε ένα νομικό και ένα φορολογικό σύμβουλο που θα μας διευκολύνουν
στη διατύπωση των προτάσεων μας ώστε να μη κωλύονται νομικά στο Σύνταγμα
και τις ευρωπαικές οδηγίες.
Για όλα τα παραπάνω αλλά και γι`αυτά που δε διατυπώνονται στο παρόν χρειάζονται
περισσότερη ανάλυση, όμως είναι μια πρώτη προσέγγιση για να ξεκινήσουμε το
διάλογο και όλοι μαζί να κτίσουμε την τελική μας πρόταση.

Επίσης θα ήταν καλό να έλθουμε σε επαφή και άλλες Ενώσεις
ή αν μπορούμε να παρακινήσουμε να γίνουν και άλλες Ενώσεις.
Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος της ΠΕΠΣΥ Η γραμματέας
Κουνελάκης Στέλιος Πελαντάκη Αγγελική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου