Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου