Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ


Ενημερώνονται τα μέλη του Συλλόγου, ότι κατά την Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2014, λήφθηκε ομοφώνως η απόφαση διενέργειας αρχαιρεσιών προκειμένου να εκλεγούν τα μέλη που θα συγκροτήσουν
την Συντονιστική Γραμματεία και την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω οργάνων του Συλλόγου.
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών όπως παρακάτω:
-          Τα μέλη που θα έχουν δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά προς το Σύλλογο, μέχρι την Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2014.
-          Δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και από τις 6:00 μ.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής.
-          Εκλογές για την ανάδειξη της Συντονιστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 και από τις 6:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής.
Λεπτομέρειες:
-          Όλοι οι επιθυμούντες να τεθούν υποψήφιοι, θα πρέπει να προσέλθουν στον παραπάνω τόπο και χρόνο, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαραίτητες δηλώσεις για την υποψηφιότητά τους.
-          Η ψηφοφορία είναι μυστική και στα ψηφοδέλτια θα αναγραφούν τα ονόματα των υποψηφίων με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
-          Για τη Συντονιστική Γραμματεία θα εκλεγούν 7 μέλη και 3 αναπληρωματικά.
-          Για την Ελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν 3 μέλη και 3 αναπληρωματικά.
-          Λοιπά όπως καθορίζονται στο Καταστατικό του Συλλόγου.
Διδυμότειχο, 27 Σεπτεμβρίου 2014
Η προσωρινή
Συντονιστική Γραμματεία
του Συλλόγου
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου