Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΛΛΑΞΕ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΓΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΩΤΗΣ ΣΤΙΣ 11.00

Με θέματα:
α) Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ανάλυση και έγκριση οικονομικού απολογισμού προηγουμένου έτους.
γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Έγκριση προϋπολογισμού επομένου έτους.
ε) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Ορισμός τόπου επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ζ) Προτάσεις των εκπροσώπων των μελών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΜΕ 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου