Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ποιους αφορά το σεμινάριο
 • Συλλόγους και σωματεία κάθε μορφής (πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωφελείς κ.λ.π.)
 • Εργατικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις, συνδέσμους εργοδοτών, Επιμελητήρια.
 • Ιερούς ναούς, Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και ξένα δόγματα.
 • Ενώσεις ΟΤΑ όλων των βαθμίδων.
 • Ιδρύματα και Κληροδοτήματα οποιασδήποτε νομικής μορφής. Μουσεία. Σχολές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, Δημόσιους φορείς που έχουν έσοδα από ακίνητα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.


Θεματολογία ημερίδας
 • Ποιες είναι οι διαφορές των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πως αντιμετωπίζονται από πλευράς φορολογίας και υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων.
 • Ιδρύματα, Κοινωφελείς Οργανισμοί, Κληροδοτήματα. Πότε και πως φορολογούνται
 • Το νέο έντυπο Φ01-012 και Ε2. Συμπλήρωση τους με παραδείγματα και εφαρμογές καταχώρησης στο TAXIS.
 • Τι άλλαξε για τις αποσβέσεις παγίων της χρήσης 2014. Χειρισμός αποσβέσεων παγίων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση.
 • Τι αλλάζει για την υποβολή του Ε9 από 1/1/2015.

Φορολογία Εισοδήματος ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Εισόδημα από ακίνητα, Συντελεστές Φορολόγησης και φοροαπαλλαγές.
 • Συμπλήρωση αναλυτικής κατάστασης δαπανών με δικαιολογητικά για εισόδημα από ακίνητα.
 • Δαπάνες επισκευής και συντήρησης στα ακίνητα.
 • Έννοια πάγιων λειτουργικών δαπανών με δικαιολογητικά που εκπίπτουν από τα ενοίκια.
 • Φορολογική έκπτωση της νόμιμης αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε μισθωτή
 • Συντελεστές έκπτωσης αποσβέσεων ακινήτων μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ανά κατηγορία ακινήτου, (εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, καταστήματα, οικίες, γαίες, οικόπεδα).

Εισόδημα από κινητές αξίες εσωτερικού- εξωτερικού.
 • Πως φορολογούνται εισοδήματα από ομόλογα, τόκους καταθέσεων, μερίσματα ημεδαπών ΑΕ και έσοδα από κινητές αξίες επενδυμένες στο εξωτερικό.

Έσοδα από συνδρομές και δωρεές και λοιπά έσοδα για την πραγματοποίηση του σκοπού του νομικού προσώπου.
Έσοδα από γεωργικά εισοδήματα και συνοδευτική κατάσταση γεωργικών εισοδημάτων.

Έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις. Τέλος επιτηδεύματος.
Παράδειγμα συμπλήρωσης των νέων εντύπων Ε3 και Ε5. Τι ισχύει για την φορολογία των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών.

Καταχώρηση Ισολογισμού στο TAXIS για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Τι περιλαμβάνει ο Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ.

Συντελεστές προκαταβολής φόρου για νέα και υφιστάμενα νομικά πρόσωπα.

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποβολή φορολογικής αναμόρφωσης. Συμπλήρωση Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων.

Συμπλήρωση της κατάστασης εσόδων-εξόδων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παραδείγματα.

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Συνοπτικά οι σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν την χρήση 2015 και τι πρέπει να προσέξουν τα λογιστήρια λόγω της εισαγωγής των ΕΛΠ. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που θα συμπληρώνουν όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών για Διασταύρωση Στοιχείων
(Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών). Πότε υποβάλλονται από τα Μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα. Τρόπος υποβολής κατάστασης πελατών για έσοδα από χορηγίες – δωρεές. Ποιες δαπάνες αναγράφονται αναλυτικά στις καταστάσεις προμηθευτών και ποιες συγκεντρωτικά. Υποβολή αρχείου πληρωμών για συναλλαγές με προμηθευτές που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ κατά την είσπραξη.


Με εκτίμηση,
 
Για την ΑΡΧΙ SEMINARS
ΕΛΕΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Partner
Τηλ:210-9010211
Κινητό: 6938-800046
Fax:210-9010230
Email:eleni.arampatzi@arxiseminars.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου