Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

«Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση»

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 26
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 68100
ΚΙΝ. 6945300444                               

                                                                                       Αλεξ/πολη,25/1/2016
                                                                        Αρ.Πρωτ: 6

                                                                ΠΡΟΣ
                                                       Τους Συλλόγους-Μέλη της Ε.Π.Ο.Φ.Ε
                                                               Έδρες τουςΘέμα:      «Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση»


   Σας καλούμε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα τουθ συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρουπόλεως που βρίσκεται στην οδό 14ης Μαίου 78 .

Η Γενική  Συνέλευση,  σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης (Άρθρο 9ο)  
αρχίζει με την

Α) Εκλογή τριμελούς Προεδρείου της Γεν. Συνέλευσης.
 (Τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τριμελές Προεδρείο εκλεγόμενο δια βοής που σε περίπτωση αρχαιρεσιών αποτελεί και την Εφορευτική Επιτροπή.
Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα πρακτικογράφο και ένα μέλος που κατά τις αρχαιρεσίες έχει καθήκοντα του ψηφοσυλλέκτη.)


Β) Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

α) Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ανάλυση οικονομικού απολογισμού προηγουμένου έτους 2015.
γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση του έτους που πέρασε.
δ) Έγκριση προϋπολογισμού επομένου έτους 2016.
ε) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Ορισμός τόπου επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ζ) Προτάσεις των εκπροσώπων των μελών.
η) Ακολουθούν οι ανά τριετία αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 

. 
   Σύμφωνα με το Άρθρ.12 παρ.1 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν εκπρόσωποι από τους μισούς και πλέον ταμειακά τακτοποιημένους φορείς – μέλη  της Ένωσης.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και μετά από μία ώρα  και στον ίδιο τόπο με το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων , φορέων – μελών της Ένωσης, ανεξάρτητα του αριθμού των εκπροσώπων,
 με τα ίδια θέματα.
  Θα επιθυμούσαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου ανέρχεται στα 20€, ενώ( Άρθρο 7ο β) όταν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, η διαγραφή γίνεται αυτόματα. Η επανεγγραφή του γίνεται με αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 4 και εφ’ όσον καταβάλει την εγγραφή και την συνδρομή του τρέχοντος έτους (σύνολο 60 ευρώ).

Ο κάθε φορέας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από δύο (2) εκπροσώπους, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιεί κατά την ημέρα της Γ.Σ στην Ένωση με ειδικό έγγραφο όπου αναγράφονται και οι αναπληρωτές τους και έχουν τριετή θητεία.
 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να εκλέγονται μόνον οι τακτικοί εκπρόσωποι (μπορούν και οι δύο από τον ίδιο φορέα).
Οι υποψήφιοι τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. δηλώνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους έως την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 τόσο στα γραφεία της Ένωσης (γραμματοκιβώτιο ) όσο και ηλεκτρονικά στο epofe@yahoo.com, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, που καταρτίζεται  3 ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, με τα ονόματα των υποψηφίων σε απόλυτη αλφαβητική σειρά και ψηφίζονται δια σταυρού από 1 έως 9, στους υποψηφίους του Δ.Σ. και από 1 έως 3 στους υποψηφίους για την Ε.Ε.
Κάθε φορέας οφείλει να φέρει στην Γενική Συνέλευση και την σφραγίδα του.                         Με εκτίμηση για το Δ.Σ.   της Ε.ΠΟ.Φ.Ε

      Ο Πρόεδρος


                                                                 
Αθανάσιος Γιαλαμάς                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου